مهجع

(مُ جِ) [ ع. ] (ص.) آن که گرسنگی را تسکین دهد.

اسکرول به بالا