مهجور

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) دور افتاده، جدا افتاده.

اسکرول به بالا