مهدی

(مُ دا) [ ع. ] (اِمف.) هدیه داده شده.

اسکرول به بالا