مهدی

(مَ یّ) [ ع. ] (اِمف.) هدایت شده، ارشاد شده.

اسکرول به بالا