مهربان

(مِ) (ص.) با محبت، نیک اندیش.

اسکرول به بالا