مهشید

(مَ) (اِ.) مهتاب و پرتو ماه.

اسکرول به بالا