مهنا

(مُ هَ نّ) [ ع. ] (اِمف.) گوارا، خوش آیند.

اسکرول به بالا