مهول

(مَ) [ ع. ] (ص.) مخوف، ترسناک.

اسکرول به بالا