مهیب

(مَ) [ ع. ] (ص.) سهمگین، ترسناک.

اسکرول به بالا