مهین

(مُ) [ ع. ] (اِفا.) خوار دارنده، اهانت کننده.

اسکرول به بالا