مه

(مِ) [ په. ] (ص.) بزرگ، سرور. ج. مهان. مق که.

اسکرول به بالا