مواطن

(مَ طِ) [ ع. ] (اِ.) جِ موطن.

اسکرول به بالا