موالد

(مَ لِ) [ ع. ] (اِ.) جِ مولد.

اسکرول به بالا