موبق

(بِ) [ ع. ] (اِفا.) هلاک کننده، مهلک.

اسکرول به بالا