موجز

(جِ) [ ع. ] (اِفا.) سخن مختصر و کوتاه.

اسکرول به بالا