مورب

(مُ وَ رَّ) (ص.) گرفته شده از فارسی به معنای کج، خمیده.

اسکرول به بالا