مورچال

(اِ.) سوراخ و نقبی که از زیر زمین به طرف قله حفر کنند.

اسکرول به بالا