موزیسین

(یِ) [ فر. ] (ص.) موسیقی دان، نوازنده.

اسکرول به بالا