موسیر

(اِ.) گیاه پایا از تیره سوسنی‌ها که پیاز آن خوردنی است.

اسکرول به بالا