موسیقیدان

(ص فا.) کسی که علم موسیقی را آموخته باشد.

اسکرول به بالا