موصی

(ص) [ ع. ] (اِفا.) وصیت کننده.

اسکرول به بالا