موقود

(مَ یا مُ) [ ع. ] (اِمف.) افروخته شده.

اسکرول به بالا