مولد

(مُ وَ لِّ) [ ع. ] (اِفا.) تولید کننده، زاینده.

اسکرول به بالا