مونه

(نِ) (اِ.) خاصیت، خاصیت طبیعی چیزی.

اسکرول به بالا