موهوم

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) گمان شده، وهم شده.

اسکرول به بالا