موچل

(چُ) (ص.) آن که دستش شل باشد.

اسکرول به بالا