موی رگ

(رَ) (اِمر.) رگ بسیار باریک.

اسکرول به بالا