میانه

(نِ) [ په. ] (اِ.) وسط، میان چیزی.

اسکرول به بالا