میانگین

(ص نسب.)
۱- وسطی.
۲- معدل.

اسکرول به بالا