میان بند

(بَ) (اِمر.) کمربند و هرآن چه بر کمر می‌بندند.

اسکرول به بالا