میت

(مَ یِّ) [ ع. ] (ص.) مرده. ج. اموات.

اسکرول به بالا