میر

(اِ.)
۱- امیر، پادشاه.
۲- رییس، سالار.

اسکرول به بالا