میزه

(زَ یا زِ) (اِ.) شاش، ادرار، میز.

اسکرول به بالا