میزه

(زَ یا زِ) (اِ.) میان زین اسب، خانه زین.

اسکرول به بالا