میشن

(شَ) (اِ.) پوست میش دباغی شده.

اسکرول به بالا