میلیارد

[ فر. ] (اِ.) ملیارد: هزار میلیون.

اسکرول به بالا