می

(مِ) [ په. ] (اِ.) شراب انگوری.

اسکرول به بالا