ناامن

(اَ) [ فا – ع. ] (اِ.) جایی که امنیت در آن نیست، آشفته، پرآشوب.

اسکرول به بالا