نابهره

(بَ رَ یا ر) (ص.) ناسره، زر ناپاک، زر قلب.

اسکرول به بالا