ناخوشی

(~.)(حامص.)۱ – غمگینی، اندوه.
۲- بیماری، مرض.
۳- ناپسندی، زشتی.
۴- ناگواری.
۵- خشونت.

اسکرول به بالا