نادرویش

(دَ) (ص.) (عا.) ناجوانمرد، نارفیق.

اسکرول به بالا