نارسیده

(ر دَ) (ص مف.) ناقص، خام.

اسکرول به بالا