نارنج بن

(رِ. بُ) (اِمر.) درخت نارنج.

اسکرول به بالا