ناروا

(رَ) (ص فا.)
۱- غیرمجاز.۲ – حرام، ناشایست.

اسکرول به بالا