نارو

(رُ) (اِ.) پرنده‌ای خوش آواز مانند بلبل.

اسکرول به بالا