ناز

(اِ.)
۱- فخر، افتخار.
۲- غمزه، کرشمه.

اسکرول به بالا