ناغوش

(اِ.) غوطه، سر فرو بردن در آب.

اسکرول به بالا