ناغول

(اِ.)
۱- نردبان.
۲- سقف و پوشش بالای پلکان.

اسکرول به بالا