نافه گشا

(~. گُ) (ص مر.) خوشبو، معطر.

اسکرول به بالا