ناقذ

(قِ) [ ع. ] (اِفا.) نجات دهنده.

اسکرول به بالا